Zhejiang Jinxia New Material Technology Co., Ltd

Country: China

Contact information

Zhejiang Jinxia New Material Technology Co., Ltd
Address:: 3528, Jianan Road, Tongyuan Town, Haiyan County, Zhejiang Province, 314306, China
Town: Haiyan
Zip Code: 314306
Phone: 86-573-86950079
Fax: 86-573-86618032
Website: http://www.jinxiafiber.com/

Activity

Zhejiang Jinxia New Material Technology Co., Ltd. was founded in 1998, has Shanghai Jinxia, Jiaxing Jinxu two subsidiaries, located in Tongyuan town Haiyan county Zhejiang provence, which is inside the Shanghai economic zone.

URL:http://www.jinxiafiber.com/
Zhejiang Jinxia New Material Technology Co., Ltd.

Address: 3528, Jianan Road, Tongyuan Town, Haiyan County, Zhejiang Province, 314306, China

Phone: +86-573-86950079

Fax: +86-573-86618032

Email: info@jinxiagroup.com

Information updated: 2018-05-24 09:45:48